top of page

גידור מוסדי ותעשייתי

חברת סקופטק מתכננת ומתקינה גדרות בטווח רחב של אפשרויות, במגזר המוסדי והתעשייתי, החל מגידור אתרי עבודה זמניים וכלה במפעלים ואזורי מגורים.

bottom of page