top of page

גידור חקלאי

חברת סקופטק מתכננת, מספקת ומתקינה מגוון רחב של פתרונות גידור למגזר החקלאי. לחברה ניסיון של שנים רבות בתחום החקלאות.

אנו נותנים פתרונות תוך התחשבות בתנאי הקרקע, האיזור הגיאוגרפי, סוג הגידול ואופי האיום.

bottom of page